Założyciele

Pomysłodawcy BioCEN:

Inicjatorami BioCentrum Edukacji Naukowej byli młodzi biolodzy, absolwenci warszawskich uczelni, Jarosław Bryk i Anna Lorenc.

Założyciele BioCEN:

prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
prof. dr. hab. Włodzimierz Ostoja-Zagórski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
– prof. dr. hab. Magdalena Fikus, Festiwal Nauki w Warszawie

Organizatorzy BioCEN:

– Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN (partner strategiczny)
– Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
– Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
– Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
– Festiwal Nauki w Warszawie
– Fundacja BioEdukacji

W okresie 2004-2009 współorganizatorem BioCEN była także Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.