Zajęcia on-line z zestawem do eksperymentów w domu!

Warsztaty on-line  „Eksperymentuj w domu”

Zapraszamy grupy zorganizowane na nowy typ warsztatów on-line, który jest odpowiedzią na zgłaszane nam przez Państwa potrzeby.

W czasie tych warsztatów on-line prowadzonych na platformie ZOOM, uczestnicy według instrukcji prowadzącego będą mogli sami przeprowadzić omawiane i pokazywane na zajęciach eksperymenty przy pomocy małych zestawów eksperymentalnych, które otrzymają od nas na drodze wysyłki pod wskazany adres/adresy.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA TE ZAJĘCIA?

  1. Na zajęcia można zapisać się poprzez formularz zapisów dostępny na stronie: https://biocen.edu.pl/events/

Zajęcia te w naszym kalendarzu zapisów są oznaczone kolorem żółtym. W marcu proponujemy łącznie 6 takich zajęć na dwa tematy: „Mikrokosmos – świat bakterii” i „Eksperyment naukowy – to nie takie trudne” – każdy dostępny w wersji dla szkół podstawowych oraz w wersji dla szkół średnich (poziom trzeba zaznaczyć przy wyborze). Opisy tematów znajdują się poniżej. Jeśli proponowana formuła warsztatów on-line się przyjmie, w kolejnych miesiącach zaproponujemy dodatkowe tematy takich zajęć. Zgłoszenia na zajęcia trzeba dokonać przynajmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem.

2. Przy zapisywaniu grupy na te warsztaty osoba odpowiedzialna za rezerwację warsztatów ze strony placówki oprócz podania liczby uczestników i danych do faktury, zaznaczy również, czy zestawy eksperymentalne dla uczestników będą miały być wysłane pod jeden adres (np. szkoły) i to szkoła/osoba dokonująca rezerwacji będzie odpowiedzialna za dystrybucję zestawów wśród uczestników czy do każdego z uczestników pod jego własny adres pocztowy (door to door). Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązuje się do podania na drodze e-mail adresu/adresów wysyłki zestawów na adres biocen@iimcb.gov.pl , a tym samym deklaruje, że posiada zgodę na udostępnienie adresu/adresów wysyłki Organizatorowi, czyli BioCentrum Edukacji Naukowej.

3. Po potwierdzeniu rezerwacji BioCentrum Edukacji Naukowej poprosi osobę odpowiedzialną za rezerwację warsztatów o podanie adresu/adresów do wysyłki zestawów. Adresy muszą zostać podane Organizatorowi najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanymi zajęciami. W przypadku podania adresów po tym terminie Organizator nie gwarantuje otrzymania przesyłki na czas przez uczestników zajęć.

JAK PRZEBIEGAJĄ ZAJĘCIA ?

  1. Każdy z uczestników warsztatów otrzymuje od BioCentrum Edukacji Naukowej mały zestaw do eksperymentów z odczynnikami/materiałami potrzebnymi do samodzielnego wykonania doświadczeń w trakcie zajęć on-line w swoich domach.
  2. Do każdego zestawu dołączona jest instrukcja bezpieczeństwa oraz utylizacji używanych w doświadczeniach materiałów, do której trzeba się bezwzględnie stosować. Z chwilą otrzymania zestawu uczestnicy warsztatów są odpowiedzialni za prawidłowe wykonanie doświadczenia i utylizację materiałów. Organizator jest odpowiedzialny za dostarczenie instrukcji bezpieczeństwa i utylizacji do każdego zestawu, a Prowadzący zajęcia on-line dołoży wszelkich starań, by upewnić się, że instrukcja została zrozumiana przez każdego uczestnika. W przypadku stwierdzenia, że uczestnicy nie zapoznali się z instrukcją bezpieczeństwa prowadzący może wstrzymać zajęcia do momentu, gdy każdy z uczestników zapozna się z dołączoną do zestawu instrukcją.
  3. Prowadzący zajęcia on-line łączy się z uczestnikami zajęć na platformie zoom. Tak jak w przypadku zwykłych zajęć on-line, link do zajęć otrzymuje osoba odpowiedzialna za rezerwację warsztatów i rozsyła go do uczestników warsztatów. Tak jak w przypadku zwykłych zajęć on-line Prowadzący objaśnia teorię i pokazuje eksperymenty, z tą różnicą, że w trakcie zajęć część eksperymentów każdy z uczestników wykonuje sam według instrukcji Prowadzącego, posługując się dołączonymi zestawami eksperymentalnymi.
  4. Po zakończeniu eksperymentów, uczestnicy zutylizują używane materiały zgodnie z podaną instrukcją.
  5. Zajęcia on-line “Eksperymentuj w domu” trwają od 1,5 do 2 godz. zegarowych.
  6. Koszt udziału w warsztatach on-line w formule „Eksperymentuj w domu” w przypadku zamówienia wysyłki wszystkich zestawów eksperymentalnych pod jeden adres pocztowy (np. do szkoły) wynosi 35 zł/osobę

W przypadku wyboru wysyłek zestawów eksperymentalnych do każdego uczestnika pod jego własny adres, do ceny warsztatów doliczamy 10 zł/wysyłkę. Czyli koszt warsztatów w takim wypadku wyniesie  łącznie 45 zł /osobę.

  • Zajęcia te prowadzimy w grupach liczących przynajmniej 15, a maksimum 35 osób.

Opisy zajęć:

Eksperyment naukowy? To nie takie trudne!  

Zajęcia mają na celu rozbudzić w uczestnikach chęć eksperymentowania, przybliżyć sposób prawidłowego projektowania eksperymentów oraz udowodnić, że każdy może samodzielnie zaplanować eksperyment. Dobieramy język tak, aby wszyscy rozumieli o co chodzi, nie upieramy się sztywno na terminologię, a skupiamy się nad zrozumieniem kolejnych etapów planowania eksperymentu.

Dzięki zestawom uczestnicy sami przygotowują i przeprowadzają eksperyment dotyczący procesu oddychania u drożdży wraz z potrzebnymi kontrolami.

Mikrokosmos – świat bakterii 

Celem zajęć jest przy pomocy doświadczeń, pokazanie świata bakterii, jako różnorodnego, będącego tuż obok (lub w) nas. Na zajęciach dowiemy się, że bakterie to nie tylko czarne charaktery, ale też niezwykle pożyteczne dla człowieka organizmy. Zastanowimy się nad ich rolą w biotechnologii, przemyśle i medycynie. Sprawdzimy jakich metod pracy używają mikrobiolodzy w swoich laboratoriach. Na koniec zaplanujemy kolumnę Winogradzkiego.

W trakcie zajęć prowadzone są obserwacje mikroskopowe w czasie rzeczywistym. Dzięki zestawom uczestnicy sami przeprowadzają posiewy bakterii z własnych rąk, jak również wybranych środowisk (np. telefonu komórkowego, podłogi, gąbki do zmywania itp.) przy zastosowaniu dwóch różnych technik.

Zobacz DNA! 

Celem tego doświadczenia jest poznanie i porównanie metod izolacji DNA tego, co jemy (roślinnego z dostępnych owoców) oraz własnego DNA uczestników zajęć. 

Uczestnicy własnoręcznie przeprowadzą oba eksperymenty przy pomocy otrzymanych zestawów. W trakcie doświadczenia wykorzystamy techniki powszechnie stosowane w badaniach naukowych.  

Redoks – kwintesencja życia  

Reakcje REDOX to reakcje utleniania i redukcji, w których zachodzi transfer elektronów między związkami. Zajęcia mają na celu wywołać miłość uczestników do reakcji REDOX i uświadomić im, jakie ważne są dla życia komórki.  

Dzięki zestawom uczestnicy sami przeprowadzą kolorowe reakcje i przeprowadzą bezpieczne eksperymenty pod okiem prowadzących. UWAGA! Zajęcia przeznaczone tylko dla szkół średnich!