2-godzinne warsztaty laboratoryjne

Zobacz DNA

Niepowtarzalna okazja zobaczenia i zbadania DNA oraz poznania jego tajemnic.

SZKOŁA PODSTAWOWA:
Uczestnicy tych zajęć dowiedzą się czy DNA można zobaczyć gołym okiem oraz jak
zbudowana jest słynna podwójna helisa i co jest zapisane w genach. Uczestnicy
najpierw zbudują przestrzenny model komórki między innymi z balonów i sprawdzą
co dzieje się z komórką w czasie eksperymentalnej izolacji DNA, a następnie z
prawdziwych owoców (pomarańczy, cytryny, kiwi lub truskawki) wyizolują i
zbadają DNA. W trakcie doświadczenia uczestnicy warsztatów wykorzystują
techniki stosowane w prawdziwych badaniach naukowych, a jednocześnie mogą się
przekonać, że techniki te oraz odczynniki używane w eksperymencie mają wiele
wspólnego z tym, co mogą znaleźć we własnej kuchni.

SZKOŁA ŚREDNIA: Celem tego doświadczenia jest poznanie i
porównanie metod izolacji DNA tego, co jemy (roślinnego z dostępnych owoców)
oraz własnego DNA uczestników zajęć, którzy także własnoręcznie przeprowadzą
oba eksperymenty J W trakcie doświadczenia uczestnicy warsztatów wykorzystują
techniki powszechnie stosowane w badaniach naukowych. Praktyczna część zajęć
uzupełniana jest krótkimi wykładami, które objaśniają istotę stosowanych metod
oraz przybliżają wybrane zagadnienia związane z przeprowadzanym ćwiczeniem,
takie jak: budowa i funkcja DNA, zmienność genetyczna, jej źródła i znaczenie
oraz zastosowanie analizy zmienności genetycznej w kryminalistyce, badaniach
naukowych, diagnostyce medycznej i innych dziedzinach.

Łowcy mikrobów

Motywem przewodnim warsztatów są bakterie i ich fascynujący świat.

SZKOŁA PODSTAWOWA:
W trakcie warsztatów uczestnicy izolują drobnoustroje z różnych środowisk,
poznają metody zakładania i prowadzenia ich hodowli. Analizują właściwości
środowisk zamieszkiwanych przez bakterie. Prowadzą obserwacje mikroskopowe
wybranych bakterii.

Uczestnicy uczą się prostych metod pracy w laboratorium: pobierania prób ze
środowiska, wykonywania posiewów mikrobiologicznych, prostej obsługi
mikroskopu, analizy pH.

SZKOŁA ŚREDNIA: W trakcie warsztatów dla szkół średnich
uczestnicy izolują drobnoustroje z różnych środowisk, poznają metody zakładania
i prowadzenia ich hodowli. Izolują, oczyszczają i analizują plazmidowe DNA
bakterii na żelu agarozowym.

Uczestnicy uczą się podstawowych metod pracy w laboratorium: pipetowania,
posiewów mikrobiologicznych, izolacji DNA i elektroforezy.

Zajrzyj do wnętrza
komórki

Celem zajęć jest przedstawienie struktur komórkowych i ich wspólnego
działania na rzecz komórki. Uczestnicy zbadają, jak działa komórka i od czego
zależy synergia między jej poszczególnymi organellami.

SZKOŁA PODSTAWOWA: Zajęcia
skupiają się na komórce eukariotycznej roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem:
błony komórkowej, mitochondrium oraz chloroplastów.

Uczestnicy uczą się prostych metod pracy w laboratorium: obserwacji i
analizy komórek i tkanek, odpowiedniego doboru kontroli do eksperymentów
naukowych.

SZKOŁA ŚREDNIA: Zajęcia skupiają się na komórce
eukariotycznej zwierzęcej ze szczególnym uwzględnieniem dwóch organelli: błony
komórkowej i mitochondrium.

Uczestnicy uczą się podstawowych metod pracy w laboratorium: pipetowania,
obserwacji mikroskopowych w różnych etapach podziału komórki, analizy
przyżyciowej komórek, zaprojektowania doświadczenia naukowego zgodnie z metodą
naukową z zachowaniem odpowiednich kontroli.

Zielone fabryki słodyczy – opis znajduje się tutaj

Kryminalne Zagadki BioCEN – opis znajduje się tutaj