Kontakt

Telefon: +48 530 575 050
e-mail: biocen@iimcb.gov.pl

Kierownik BioCentrum Edukacji Naukowej
dr Patrycja Dołowy
tel. +48 535 575 566
e-mail: pdolowy@iimcb.gov.pl

Koordynator projektów edukacyjnych i warsztatów BioCentrum Edukacji Naukowej
Aleksandra Kot-Horodyńska
tel. +48 530 575 050
e-mail: ahorodynska@iimcb.gov.pl

Koordynator laboratorium
Aleksandra Olszańska
tel. +48 535 575 020
e-mail: aolszanska@iimcb.gov.pl